DISCOGRPHY

KAMA AINA

folkcore

2002.10.25

Amazon

01. MONO x 4
02. MIKA KAURISMAKI
03. EXHIBIT B
04. EXHIBIT C
05. SO AM I
06. WALTZ
07. WHITE NAILS WHITE MOON
08. EXHIBIT A
09. CONTRERAS 2PM
10. WORMS IN ’71
11. ZOLONGO
12. SAM’S INTRO
13. LE BAR OU SE TROUVE ZAZIE
14. THEME OF RAFT (from the Silver Screen)
15. KATSUTENO KAKIO